arrow_upward
fjubila Comisions

Infermeria Pediàtrica

Especialitat infermera aprovada pel Reial Decret de 22 d'abril 450/2005

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Natàlia Ventura Taberner - 17.03081.2
 • Clàudia Ausió Sala - 17.06193.1

Infermeria Geriàtrica

Especialitat infermera aprovada pel Reial Decret de 22 d'abril 450/2005

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Arantxa Múgica Toboso - 17.03651.5
 • Laura Aulinas Quintana - 17.02649.2
 • Carme Pastor Asperó - 17.02637.8

Infermeria Obstètrico - Ginecològica

Especialitat infermera aprovada pel Reial Decret de 22 d'abril 450/2005

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Sílvia Molina Navas - 17.03194.7
 • Marta Figueras - 17,05573.1
 • Margarida Franch - 17.05424.5

Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques

Especialitat infermera aprovada pel Reial Decret de 22 d'abril 450/2005

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Montserrat Grabalosa Valderas - 17.02295.8
 • Margarita Mayola Colldecarrera - 17.02080.1
 • Pilar Galeas Herrer - 17.02618.7

Infermeria del Treball

Especialitat infermera aprovada pel Reial Decret de 22 d'abril 450/2005

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Anna Sais Busquets - 17.02788.6
 • Assumpció Guixeras Campos - 17.01894.3
 • Silvia Bardalet Viñals - 17.02631.2

Infermeria Familiar i Comunitària

Especialitat infermera aprovada pel Reial Decret de 22 d'abril 450/2005

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Montserrat Jover Mallol - 17.03362.4
 • Natàlia Ventura Taberner - 17.03081.2
 • Susana Trèmols Iglesias - 17.03113.7

Infermeria de Salut Mental

Especialitat infermera aprovada pel Reial Decret de 22 d'abril 450/2005

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Sra. Anna Llach Barceló - 17.04190.4
 • Margarita de Castro Palomino - 17.01564.6

Comissió Deontològica

En data 26 de setembre de 2018, l’Assemblea General Extraordinària, convocada d’acord amb els Estatuts Col·legials va acordar que per al període 2018-2022 els components de la comissió deontològica siguessin els següents col.legiats.

 • Cristina Montero Parés - 17.03791.1
 • Pilar Galeas Herrer - 17.02618.7
 • Carme Graboleda Poch - 17.02608.6
 • Yolanda Morales Lozano - 17.04978.1
 • M. Jesús Penas Campos - 17.01216.1
 • Adrià Roca Trasserra - 17.06585.5
 • Cristina Serrabassa Funoll - 17.02863.1
 • Àngela Vila Vendrell - 17.03322.1

Comissió Teràpies Complementàries

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Pedro Roura Martí - 17.03791.1
 • Natàlia Samper Sánchez - 17.02833.6
 • Sara Muñoz Davila - 17.06503.4
 • Margarida Franch Ferrer - 17.05424.5

Comissió de Jubilats

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Natàlia Samper Sánchez - 17.02833.6
 • Pedro Roura Martí - 17.03791.1
 • Cristina Santomera Hernando - 17.00438.5Comissió de Joves

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Clara Vargas Farber - 17.06449.4
 • Anna Capdevila Gil - 17.06256.1
 • Cristina Montero Parés - 17.03791.1

Comissió de Formació

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Cristina Montero Parés - 17.03791.1
 • Francesca Abulí Picart - 17.01814.4
 • Carme Pastor Asperó - 17.02637.8
 • Margarida Franch Ferrer - 17.05424.5
 • Montserrat Jover Mallol - 17.03362.4

Comissió de Recerca

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Lluïsa Garcia Garrido - 17.01938.2
 • Gerard Blasco Sola - 17.04049.7
 • Pedro Roura Martí - 17.03791.1
 • Alícia Rey Miguel - 17.01903.3
 • Carme Bertran Noguer - 17.01863.8

Comissió Web

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Natalia Samper Sánchez - 17.02833.6
 • Carme Pastor Asperó - 17.02637.8

Comissió de Comunicació

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Alícia Rey Miguel - 17.01903.3
 • Pilar Galeas Herrer - 17.02618.7
 • Montserrat Jover Mallol - 17.03362.4
 • Sílvia Bardalet Viñals - 17.02631.2
 • M. Carme Pastor Asperó - 17.02637.8

Comissió de normatives, procediments i transparència

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Alícia Rey Miguel - 17.01903.3
 • Montserrat Jover Mallol - 17.03362.4
 • Carles Moret Llosas

Comissió Jornades

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Natàlia Ventura Taberner - 17.03081.2
 • Natalia Samper Sánchez - 17.02833.6
 • Pedro Roura Martí - 17.03791.1
 • Alícia Rey Miguel - 17.01903.3
 • Sílvia Bardalet Viñals - 17.02631.2

Comissió Tics

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 • Pedro Roura Martí - 17.03791.1
 • Albert Bueno Brugués - 17.03900.2
 • Neus Domenech Oller - 17.04047.5